Video Feedback cu 1000 lei premiu - led-box.ro
LED-BOX.RO utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe site-ul nostru. Pentru info vezi : si

VIDEO FEEDBACK te premiază cu 1000 lei

Posted by Lavinia 13/10/2021 0 Comment(s) Noutati,

 

VIDEO FEEDBACK CONCURS LED-BOX.RO

 

 

 

Regulament consurs Video Feedback

perioada de desfasurare : 08/10/2021 -08/10/2022

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1 Concursul „ Video Feedback” este organizat de S.C. LED BOX SRL  , cod fiscal RO35365972 cu sediul social in Sibiu, str Calea Turnisorului 128 inregistrata la Registrul Comertului cu nr. j32/1307/2015, reprezentata legal prin Domnul Nicolae Lomanar, denumit in continuare Organizator/Operator.
1.2 Organizatorul este responsabil cu implementarea si derularea mecanismului promotional si oricaror alte documente aferente acestuia, cu efectuarea jurizarii, cu contactarea si validarea castigatorilor premiilor sau a eventualelor rezerve.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).
2.2 Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1 Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe durata a 365 zile, in perioada 08.10.2021-08.10.2021 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe pagina de Facebook.com (https://www.facebook.com/ledboxro) din cadrul portalului Facebook.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 de ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual “Participant” si colectiv “Participanti”).
4.2 Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii Organizatorului ori ai altor parti implicate.
4.3 Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1 Pentru a putea participa la Campanie Participantii trebuie sa respecte urmatorul mecanism:
a) Să plaseze o comandă pe site-ul https://www.led-box.ro ( nu există valoare minimă)
b) Odată primită comanda și puse în funcțiune produsele primite, să filmeze un video de minim 15 secunde cu produsul funcțional
c) Sa mentioneze ce părere are despre produs. Acest video se trimite prin intermediul mesageriei WhatsApp la nr telefon 0770700989


5.2 Pasii de inscriere mai sus mentionati trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) Nu incalca, in niciun fel, legile si reglementarile legale aplicabile;
b) Nu reprezinta o incalcare a drepturilor de autor sau dreptul la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte personae
c) Nu promoveaza marci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool
d) Nu contin mentiuni ilegale, imorale sau antisociale e) Nu contin si nu fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic ;
f) Nu contin amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane ;
g) Fac referire strict la prezentul Concurs;
h) Nu incalca de niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial.
k) Nu vor fi considerate valide inscrierile în care nu s-au bifat toate cerinţele de mai sus.

5.3 La sfarsitul celor 30 de zile calendaristice, din lista ce cuprinde toti participantii care s-au inscris in mod valabil si indeplinesc toate conditiile de participare, se va desemna 1 castigator
5.4 Alegerea castigatorului se organizeaza în data de 7 a următoarei luni calendaristice ( ex 8/11 sau 8/12) sfarsitul campaniei si va fi efectuata prin intermediul unui soft de extragere (random.org);
5.5 Desemnarea castigatorului și validarea se fac live pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ledboxro

6. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.1 In cadrul acestui concurs se vor acorda un premiu care consta in voucher cu valoarea de 1000 de lei pentru site-ul Led-box.ro . Aveți la dispoziție din pste 2000 de produse și 50 de categorii să alegeti produse pe site-ul nostru în valoare de 1000 de lei. Voucherul se poate folosii treptat ( dacă valoarea produselor dorite nu ajung la valoarea de 1000 de lei sau o unică reducere de 1000 de lei dacă contravaloarea produselor depăîșesc 1000 de lei)
6.2 Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul acestei campanii este de 12.000 pe parcursul anului calendaristic, inclusiv TVA. Organizatorul suporta taxele de transport pana la domiciliul castigatorului.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
7.1 Participantul desemnat Castigator va fi contactat, prin intermediul unui mesaj privat in cadrul platformei, intr-un termen de maxim 3 zile lucratoare de la data desemnarii ca si castigator prin care i se va ceresa trimita catre Organizator datele de contact necesare pentru revendicarea premiului, cu aceasta ocazie fiind confirmata varsta participantului, prin declararea pe propria raspundere a datei de nastere, identitatea (nume si prenume) si detaliile premierii (numar de telefon de contact, adresa de livrare) și validarea ca și client existent prin campararea produsului din filmuletul trimis cu produsele din factura / comanda cleintului de pe site!
7.2 Dupa ce este desemnat si contactat, castigatorul, acesta are obligatia de a trimite, in decurs de maxim 24 de ore, printr-un mesaj direct pe pagina LED BOX ( https://www.facebook.com/ledboxro) datele cerute mai sus, dupa ce in prealabil isi exprima acordul expres si neechivoc pentru introducerea datelor sale personale in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii si atribuirii premiului.
7.3 Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat mai sus, neconfirmarea participarii la Concurs, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale, duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator. In masura in care castigatorii desemnati indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci respectivii castigatori vor fi validati si vor fi confirmati ca si castigatori de catre Organizator.
7.4 Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator este indreptatit sa intre din nou in posesia unui premiu, ramane valabil doar primul premiu castigat. De asemenea, daca numele si prenumele nu corespund cu datele persoanei desemnate castigatoare, premiul nu se mai acorda si nici nu se reporteaza. Conditiile de mai sus sunt obligatorii si trebuie respectate simultan.
7.5 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate. De asemenea, nu pot transmite premiul unei alte persoane, indiferent de motiv.
7.6 Expedierea produselor comandate pe contravaloarea voucherului se face prin curier privat, in termen de maxim 3 de zile lucratoare, de la primirea datelor de contact și acceptul castigatorilor

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE
8.1 Participantul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii pentru inscrierea in Concurs a unor retete, mesaje care incalca legea, drepturile (inclusiv cele de proprietate intelectuala/industriala ale unei persoane), foloseste date personale pe care nu avea dreptul sa le dezvaluie conform prezentului Regulament oficial si prevederilor legale aplicabile.
8.2 Pentru participarea la Concurs, Participantul declara si garanteaza:
a) este unicul titular al drepturilor de proprietate intelectuala, respectiv de proprietate industriala asupra continutului postat pentru inscrierea in Concurs sau ca a obtinut, pana la data participarii la Concurs, acordul titularilor drepturilor de proprietatea intelectuala/industriala de a folosi continutul in vederea participarii la Concurs, potrivit prevederilor prezentului Regulament,
b) acorda Organizatorului dreptul de a folosii filmul saumaterialul inscris in vederea promovarii prezentei Campanii si a produselor Organizatorului, si sunt de accord ca acestea sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara limitare in timp si spatiu, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.
8.3 Organizatorul nu isi asuma rapunderea pentru comentariile/afirmatiile inscrise de participanti care contin injurii, expresii si/sau afirmatii jignitoare, discriminatorii, contrare bunelor moravuri si /sau ordinii publice, cu tenta obscena, sau care sunt susceptibile de a fi preluate din alte surse.
8.4 De asemenea, daca Organizatorul va lua cunostinta (in orice mod) de orice frauda, inselaciune sau actiuni similare, referitoare la Concurs sau nu, sau de orice actiune si/sau act de omisiune care ar putea avea (in opinia Organizatorului, care va fi finala) un efect advers asupra concursului, Organizatorului, imaginii si integritatatii si/sau securitatii acestuia, Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice astfel de inscrieri si sa le elimine din Concurs.
8.5 Astfel, participantii inscrisi in Concurs sunt singurii raspunzatori atat in fata Organizatorului, cat si in fata oricarui tert ori autoritati, pentru imaginile sau afirmatiile folosite pe https://www.facebook.com/ledboxro , in acest Concurs, si vor raspunde in mod direct pentru orice plangere, cerere, sanctiune, amenda si/sau prejudiciu suportate si/sau aplicate Organizatorului de catre vreun tert ori vreo autoritate.
8.6 Organizatorul se obliga sa asigure toate conditiile si suportul tehnic si logistic necesar pentru a se putea depista inscrierile in Concurs ce contin limbaj/imagini jignitoare, discriminatoare, necorespunzatoare uzantelor, bunelor moravuri, ordinii publice sau contrare prevederilor prezentului Regulament.
8.7 Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, acesta este unic raspunzator de modul in care il utilizeaza/gestioneaza.
8.8 Organizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.
8.9 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare tentativele de inscriere in Campanie transmise in urmatoarele conditii:
a) daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele specificate expres in Sectiunea 3 din prezentul Regulament Oficial;
b) daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial.
8.10 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din Campanie a Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.
8.11 Numele si prenumele castigatorilor validati, precum si premiul castigat in cadrul concursului vor fi anuntate public, conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, actualizata. Castigatorii concursului vor fi anuntati pe https://www.facebook.com/ledboxro pana pe data de 9 a fiecarei luni.

SECTIUNEA 9. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
CONFIDENTIALITATEA DATELOR
9.1 Prin inscrierea in concursul LED BOX / VIDEO FEEDBACK sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.
1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Concursului: In cadrul Concursului, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Nume si prenume;
b) Telefon

d) Adresa livrare premiu;

Data nasterii este colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
2. Scopul procesarii: Datele cu caracter personal ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate de catre Operator:
a) Organizarii si desfasurarii Concursului;
b) Desemnarii si validarii castigatorilor;
c) Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.
3. Temeiul juridic al prelucrarii Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta, pentru indeplinirea obligatiilor legale care incumba organizatorului in contextul desfasurarii campaniei, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare. Prelucrarea datelor este necesara pentru derularea concursului, respectarea cerintelor legale si a celor din regulamentul concursului, cat si pentru expedierea premiilor. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea organizatorilor de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.
4. Destinatarii datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite firmei de curierat pentru expedierea premiilor precum si autoritatilor, in cazurile in care operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele participantilor vor fi prelucrate atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Organizator timp de 365 de zile de la incheierea Promotiei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila (de ex., în cazul documentelor justificative financiar,contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Orgaznizator in termen de 180 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la concursul LED BOX , VIDEO FEEDBACK
6. Drepturile persoanelor vizate In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Concursului, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la informare– potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor - potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvaluite unor terţi intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
g) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa: SC LED BOX SRL / Calea Turnisorului 128  / Sibiu  in atentia Departamentului Marketing sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail info@led-box.ro

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Concursului, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
8. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Concurs. Operatorul se obliga sa impuna obligatii similar oricarui subimputernicit sau tert, care proceseaza date si pe care Operatorul l-a aprobat. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Concurs, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Concurs, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.
9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Concursului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Concursului, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.
10.2 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA
11.1 Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Organizator si care il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei conform Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei,
Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de forta majora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campaniei. Organizatorul va informa in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 12. LITIGII
12.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
12.2 Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa SC LED BOX SRL / Calea Turnisorului 128 / Sibiu, in atentia „Departamentului Marketing”, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nici o contestaţie.
12.3 Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
12.4 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
12.5 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a solicita daune in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 13. CLAUZE FINALE
13.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
13.2 Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta Campanie, neimpuse de catre Organizator.
13.3 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
a) Erori in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact este raspunderea exclusiva a Participantilor. Ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii/livrarii (in conditii normale) a premiului sau alte situatii similare;
b) imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
c) intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de factori ce nu tin de organizatorii acestei campanii.
d) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi l

Leave a Comment